Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd se koná v pátek 3. dubna 2020 od 13.00 do 17.00 v přízemí budovy 1. stupně. Zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí, které měly v minulém školním roce odloženou školní docházku. Bude přijato 52 dětí do dvou tříd.           

Kritéria přijímání dětí:

Do prvních tříd Základní školy Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín, Československé armády 626, se přednostně přijímají děti podle kritérií:

1. děti s místem trvalého pobytu v Kouřimi     13 bodů

2. děti s místem trvalého pobytu ve spádových obcích z našeho školského obvodu    13 bodů

3. děti po odkladu s místem trvalého pobytu v Kouřimi     13 bodů

4. děti po odkladu s místem trvalého pobytu ve spádových obcích z našeho školského obvodu     13 bodů

5. děti zaměstnanců této školy v Kouřimi     5 bodů

6. děti, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy     4 body

7. děti s dlouhodobým pobytem (alespoň jeden rok) v Kouřimi     3 body

8. děti s místem trvalého pobytu z jiného obvodu s přihlédnutím k sociální potřebnosti  (samoživitelé apod.)     2 body

9.  děti s místem trvalého pobytu mimo Kouřim a spádové obce     1 bod

 V případě rovnosti bodů na 52 místě rozhodne losování.

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlohouhodobému pobytu.

Mgr. Hana Borová

                                                                                                                ředitelka školy

25. 2. 2020