Konzultace pro žáky druhého stupně

Dle pokynu MŠMT bude žákům druhého stupně umožněna přítomnost ve škole od 8. 6. 2020. Aktivity budou probíhat formou skupinových konzultací ve skupinách do 15 žáků zpravidla 1x  týdně. Skupiny budou sestaveny ze žáků jednoho ročníku. Složení skupin bude možné upřesnit až po přihlášení žáků, kdy budeme znát přesné počty. 

Vstup do školy bude organizován po skupinách v 7:55 a 8:00. Aktivity budou probíhat do 12:10. Jedna hodina bude věnována třídnickým záležitostem, následovat budou hodiny s vyučujícími jednotlivých předmětů navazující na vzdělávání na dálku, které budou sloužit k objasnění a upřesnění učiva. Lze také předat vyučujícím práci, kterou žáci nedokázali dálkově odeslat. 

Žáci, jejichž rodinný příslušník patří do rizikové skupiny a nemohou se proto účastnit skupinových aktivit, mohou požádat o individuální konzultace. Každý vyučující bude mít stanoveno jedno odpoledne, kdy se bude žákům věnovat. Konzultaci je nutno předem objednat.

Pro přítomnost žáků ve škole platí Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení, aktualizovaná verze pro ZŠ z 27. 5. 2020, dostupné z:

https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Zde lze také stáhnout čestné prohlášení, které žáci předloží před vstupem do školy. Čestné prohlášení je vyvěšeno také na našem webu a v listinné podobě si ho můžete vyzvednout u hlavního vchodu školy za prvními dveřmi ve všední dny od 7:30 do 16:00.

Harmonogram všech aktivit bude zveřejněn 4. 6. 2020.