Zahájení školního roku 2020/2021

 

Zahájení školního roku proběhne 1. září 2020 s ohledem na zajištění hygienických opatření takto:

 

Prvňáčky a jejich rodiče přivítáme v 8:00 společně se zástupci vedení města v areálu školní zahrady, vstup vraty u školní družiny.

 

Žáci 2. – 9. ročníku půjdou v 7:50 do svých tříd, kde je přivítají třídní učitelky a učitelé.

Činnost školy bude zahájena v souladu s právními předpisy a dle manuálu pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19.

Manuál pro provoz škol naleznete na: https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy ani pohybu osob před ní.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních či studijních skupinách.

Vstup zákonných zástupců a dalších osob do školy je v současné době omezen. Toto platí i pro rodiče prvňáčků, kteří stejně jako zákonní zástupci ostatních ročníků nebudou mít přístup do školy. Od 2. září prvňáčky převezmou u hlavního vchodu třídní učitelky s vychovatelkami, které jim pomohou s prvními krůčky ve škole.