Vážení rodiče, milí prvňáci,

nový školní rok slavnostně zahájíme v úterý 1. září 2020

v 8:00 v areálu školní  zahrady.

 

Po slavnostním zahájení vstupují žáci do budovy školy společně s třídními učitelkami bez rodičů. Po prohlídce třídy a šatny se vracejí zpět na zahradu a odchází společně s rodiči domů. Během prvního dne si rodiče zajistí přihlášení do ŠJ a ŠD.

Ve třídě žáci dostanou desky s důležitými dokumenty, které rodiče vyplní, podepíší a druhý den žáci odevzdají třídní učitelce:

–         dotazník

–         plná moc

–         1 výtisk rozhodnutí o přijetí

Ve středu 2. 9. 2020 rodiče doprovází děti jen před školu, rodičům vstup do školy není povolen. Prvňáčky převezmou u hlavního vchodu třídní učitelky s vychovatelkami, které jim pomohou s prvními krůčky ve škole.Vyučování začíná v 7.50.

 

Konec vyučování:

Středa 2. 9. 2020 v 9.25 hod.

Čtvrtek 3. 9. 2020 v 10.25 hod.

Pátek 4. 9. 2020 již dle rozvrhu v 11.20 hod.

 

První ročníky mají vyučování vždy od 7.50 do 11.20.

Potřeby na výtvarnou, tělesnou a pracovní výchovu  si budou žáci přinášet  do školy samostatně v průběhu celého týdne dle pokynů třídní učitelky.