Výuka od 18. 11. 2020 v prvních a druhých třídách

Je povinnost nosit roušky pro všechny osoby pohybující se ve škole po celou dobu pobytu ve škole. Doporučujeme dětem mít jednu roušku na výuku a druhou do družiny.

Na třídních stránkách jsou informace, které se týkají jednotlivých tříd.

Třídní vyučující budou vyučovat ve svých třídách. Výuka začíná v 7:50. Jednotlivé třídy budou končit dle rozpisu výdejů obědů. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Ranní družina nebude v klasické podobě, protože se provoz řídí dokumentem MŠMT „Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020“. Škola bude otevřena od 7:00 (hlavní vchod), žáci mohou čekat odděleně ve svých třídách. Dohled nad žáky bude zajištěn stejnou formou jako během přestávek, tedy jeden pedagogický pracovník na podlaží. Je nutné omezení kontaktu mezi žáky z různých tříd. Boční vchod nebude ráno v provozu.

Odchod na oběd:

1.A – 11:10

1.B – 11:15

1.C – 11:20

2.A – 11:40

2.B – 11:45

2.C – 11:50

Do jídelny děti odvádí třídní učitelka. Žáci, kteří nechodí na oběd, v uvedený čas odchází šatny. Upozorňujeme rodiče, že žáci nenavštěvující školní družinu odcházejí ze školy samostatně – čili nikdo s nimi nestojí u dveří a nečeká na rodiče.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení. Je třeba udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd. Žáci budou sedět po dvou u stolu v prostoru vymezeném pro jednu třídu.

Z jídelny odvádí družinové děti vychovatelka, nedružinové děti třídní učitelka do šatny.

Žádáme rodiče, aby potvrdili během pondělí přihlášení dítěte k obědu vedoucí školní jídelny.

 

Provoz školní družiny

I ve školní družině je povinnost zachovat homogenní skupiny, takže se žáci z různých tříd  nesmějí míchat.

Provoz školní družiny odpoledne do 16:00, od 16:00 do 16:30 mohou žáci čekat ve třídách stejně jako ráno. Dohled nad žáky jako o přestávkách.

Režim školní družiny bude po třídách:

1.A – p. Hrstková

1.B – p. Krulišová, p. Vedralová

1.C – p. Denková

2.A – p. Jírová

2.B – p. Šindelářová

2.C – p. Hrušková

Odpoledne budou žáci vycházet bočním vchodem. Rodiče budou zvonit na třídy dle rozpisu umístěného na dveřích.