ORGANIZACE VÝUKY OD 30. 11. 2020

 Vyučování:

1. stupeň, 9. ročníkyprezenční výuka dle rozvrhu

ostatní ročníky – rotační režim po týdnech:

od 30. 11. – ve škole všechny 6. třídy a 8.A, distančně všechny 7. třídy a 8.B

od 7. 12. opačně

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.

Individuální konzultace ve škole jsou možné v odpoledních hodinách po skončení vyučování po domluvě s jednotlivými vyučujícími.

Příchod do školy:

Pro zajištění plynulého příchodu bude škola otevřena od 7:20 do 7:25 pro žáky prvního ročníku a od 7:25 do 7:30 pro žáky druhého ročníku.

7:30 – 7:33 – pátý ročník

7:33 – 7:37 – třetí ročník

7:37 – 7:40 – čtvrtý ročník

7:40 – 7:45 – osmý a devátý ročník

7:45 – 7:48 – šestý ročník (rotačně sedmý ročník)

Dojíždějící žáci, kteří vstupují do budovy od 7:00 do 7:15, čekají ve své šatně, je zakázán pohyb mezi šatnami. 6.B a 7.A střídavě ve čtenářském koutku (proti kabinetu TV).

Při vstupu do školy budou žáci dodržovat rozestupy. Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školního klubu).

O polední přestávce žáci, kteří nechodí do družiny a školního klubu, opouštějí školu. Příchod nejdříve 20 minut před začátkem odpoledního vyučování. V případě velmi nepříznivého počasí mohou počkat ve svých šatnách, popřípadě v prostoru u stolků mezi šatnami (6.B. 7.A) při dodržení rozestupů a podmínky slušného chování. Nesmí se mísit žáci z jednotlivých tříd.

Obědy budou přihlášeny automaticky pro všechny třídy, které půjdou do školy. Kdo nenastoupí 30. 11., musí si obědy odhlásit.

Školní družina:

1. a 2. třídy budou ve svých odděleních, v oddělení smějí být žáci pouze jednoho ročníku.

Ranní družina od 6:00 – 6:30 všichni v přízemí formou dohledu. Od 6:30 v přízemí v provozu oddělení pro první třídy, v prvním poschodí oddělení pro žáky druhých tříd.

 

Školní klub:

Pro žáky 5. ročníku nelze zajistit, platba se posune do 2. pololetí.

Ranní klub – dohled od 6:45

přízemí 1. stupně – 3.B, 4.B ve svých třídách,

1.patro 1. stupně – 3.A, 4.C ve svých třídách

u stolků mezi šatnami – 4.A

Odpolední činnost klubu do 15:00, do 15:30 bude zajištěn dohled.