Setkání s rodiči budoucích prvňáčků

Setkání s rodiči budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 22. června
2021 v 17 hodin v budově 1. stupně. Představí se Vám paní učitelky,
podají informace o organizaci budoucího školního roku a vyberou od Vás
500,- Kč na pracovní sešity.

Na této schůzce budou rozdána rozhodnutí o přijetí k základnímu
vzdělávání, popř. si je můžete vyzvednout v ředitelně školy v pracovní
dny od 8:00 do 11:00. Pokud si je nevyzvednete, rozdáme vám je v září.

Těšíme se na Vás.