Ředitelka ZUŠ Kouřim vyhlašuje TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY pro školní rok 2021/2022

V ZUŠ Kouřim nabízíme ve školním roce 2021/2022 vážným zájemcům studium v jednom ze čtyř oborů ZUŠ (hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický), výuka zde probíhá podle Školního vzdělávacího programu. Vzdělávání je organizováno min. 1–3 x za týden v odpoledních hodinách a je rozděleno na přípravné ročníky, I. a II. stupeň v maximálním rozsahu až 14 let délky docházky. Umělecké vzdělávání probíhá v individuální, skupinové a kolektivní výuce vedené zkušenými pedagogy. Výsledky celoroční práce jsou zhodnoceny vysvědčením. K talentovým zkouškám není nutná příprava, přijďte dobře naladěni, nejlépe s úsměvem! Zkoušky proběhnou v hlavní budově ZUŠ Kouřim (Nové Město 180, Kouřim, 281 61).

TERMÍNY TALENTOVÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK v ZUŠ KOUŘIM pro školní rok 2020/2021

Talentové zkoušky hudební obor

pondělí     21. 6. 2021 od 12:00 do 17:00

úterý         22. 6. 2021 od 12:00 do 17:00 

středa       23. 6. 2021 od 12:00 do 17:00

                    – pouze ve středu flétna a sólový zpěv!

 

Kritéria přijímacího řízení HO 

(nejvyšší možný počet bodů – 16, nejnižší 3 body)

Rytmus (vytleskávání rytmu)

5 – 1 bod

Intonace (zpěv)

5 – 1 bod

Píseň (zpěv doma připravené písně)

5 – 1 bod

Školní zralost (samostatnost, spolupráce, komunikace)

1 nebo 0 bodů

 

Talentové zkoušky obory literárně-dramatický, taneční a výtvarný 

středa    23. 6. 2021 od 13:00 do 16:00

Kritéria přijímacího řízení LDO 

(nejvyšší možný počet bodů – 16, nejnižší 3 body)

Rytmus a výraz slovního projevu

5 – 1 bod

Improvizace na jednoduché téma

5 – 1 bod

Školní zralost (samostatnost, spolupráce, komunikace)

1 nebo 0 bodů

 

Kritéria přijímacího řízení TO 

(nejvyšší možný počet bodů – 11, nejnižší 3 body)

Rytmus (vytleskávání rytmu)

5 – 1 bod

Improvizace (tanec)

5 – 1 bod

Školní zralost (samostatnost, spolupráce, komunikace)

1 nebo 0 bodů

 

Kritéria přijímacího řízení VO 

(nejvyšší možný počet bodů – 11, nejnižší 3 body)

Domácí práce (3x kresba nebo 2x kresba + 1x malba)

5 – 1 bod

Kresba

5 – 1 bod

Školní zralost (samostatnost, spolupráce, komunikace)

1 nebo 0 bodů

 

Pro všechny osoby vstupující do budovy školy v den přijímacích talentových zkoušek platí povinnost nemít příznaky virového onemocnění COVID-19 a povinnost nosit roušku ve společných prostorech. Pro účastníky talentové přijímací zkoušky a jejich zákonné zástupce platí povinnost předložit čestné prohlášení o absenci těchto příznaků. Zákonný zástupce na místě vyplní přihlášku ke studiu.

Mgr. Katarína Uhlířová

——————————–

ředitelka Základní umělecké školy Kouřim

zuskourim@volny.cz 

Základní umělecká škola Kouřim,

příspěvková organizace,

——————————–

Nové Město 180

289 61 Kouřim

IČO: 70836272