72 hodin, aneb společný cíl sbližuje (třídy 1. A, 1. B, 4. B, 7. B + dobrovolníci z 9. B)

72 hodin, aneb společný cíl sbližuje (třídy 1. A, 1. B, 4. B, 7. B + dobrovolníci z 9. B)

Letošním tématem projektu 72 hodin byli opylovači a jejich význam. Dva dny jsme tedy věnovali hmyzím pomocníkům, kteří mají v přírodě tak důležitou úlohu.  Místní včelař, pan Zdeněk Pop, si připravil pro naše děti besedu o chovu včelek a jejich celoroční práci v přírodě. Ukázal jim i pomůcky potřebné pro chov, které si děti mohly prohlédnout a vyzkoušet.

Třídy 1. A, 1. B, 4. B a 7. B se rozhodly spolupracovat a pustily se do úkolu vhodného vraníka. Svou pomoc nabídli i někteří šikovní žáci z 9. B, za kterou jsme byli všichni moc rádi.

Naším letošním úkolem bylo vyčistit farní zahradu, kterou využívá pro svou dobrovolnickou činnost spolek Rozmarýna, od kopřiv a plevele a vysadit tam kvetoucí keře a květiny, aby tam na jaře včelky mohly létat. K tomuto úkolu jsme si přibrali ještě jeden, a to úklid náměstí a jeho okolí od odpadků a odhozených nedopalků.

Děti se do práce pustily s neuvěřitelnou chutí. Na farní zahradě vysvobodily stromky, keře a bylinkové záhonky ze zajetí kopřiv a jiného plevele. Vyčistily přední zahrádku a vysadily tam 10 kvetoucích keřů a sazečky květin. Skupinka dětí se pustila do pátrání po odpadcích v okolí našeho krásného náměstí.

Celé dopoledne panoval čilý ruch a dobrá nálada. Po pár hodinách usilovné práce byla zahrada k nepoznání. Stromky a keře, které nebylo nejprve vůbec vidět, se teď pyšnily svou podzimní krásou a celá zahrada neuvěřitelně prokoukla.

Po poctivé práci si děti zasloužily pořádnou svačinku. O tu se postaraly maminky, které napekly neuvěřitelné množství dobrot. Děti měly možnost nabídnout svým spolužákům a kamarádům a zároveň od nich ochutnat dobroty od jejich maminky.

Akce se skvěle povedla, jako vždy. Děti si zaslouží velkou pochvalu a maminky a pan Pop velké díky za pomoc. Děkujeme také paní Janě Moskalové za umožnění realizace našeho projektu.

Třídní učitelky

Jana Štullerová, Martina Boumová, Renáta Vedralová a Věra Hrebíčková

Foto zde: