Projekt 72 hodin – „Važ si přírody a bude Ti vzkvétat!“

Projekt 72 hodin – „Važ si přírody a bude Ti vzkvétat!“

V pátek 13.10.2023 se třídy 6.A a 9.A spojily, aby společně vytvořily ptačí krmítka a nové ptačí pozorovatelny v blízkém okolí školy. Mladší žáci pracovali se semínky a medem a kluci z devítek ukázali, že se práce s nářadím nebojí. Výsledky jejich práce stály opravdu za to. Ústřední myšlenkou celého dne bylo uvědomit si, co všechno nejen pro nás příroda znamená a že je nezbytně nutné o ní pečovat. Dopoledne žáci zakončili společnou přírodovědnou soutěží, kterou připravily děvčata z 9.A.

Foto zde: