Provoz školy od 10. 5. 2021

Prezenční výuka 10. – 14. 5. 2021: 1. třídy, 3. třídy, 4.C, 6. třídy, 9. třídy

ostatní třídy 1. a 2. stupně zůstávají na distanční výuce.

Dle mimořádného opatření MZ jsou povinni v základní škole nosit žáci alespoň chirurgickou roušku. Nelze akceptovat roušky látkové.

V co nejkratším čase po příchodu do budovy žáci provedou dezinfekci rukou a následně dodržují hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

Od 12. 4. je školám uložena povinnost testovat žáky 2x týdně Ag testy (pondělí, čtvrtek). Toto opatření se týká od 3. 5. žáků 2. stupně, žáci 1. stupně se od 3. 5. testují 1x týdně. Testování se neúčastní žáci, kteří mají negativní výsledek testu, který není starší 48 hodin a byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb nebo prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní. Toto prokáže zákonný zástupce (pokud tak ještě neučinil) sms zprávou o provedení testu z mikrobiologické laboratoře. Zprávu lze přeposlat do ředitelny na číslo 731411536 nebo e-mailem na reditelstvi@zsk.cz nebo předložit při vstupu dítěte do školy.

Žáci navštěvující ranní družinu a klub se budou testovat ihned po příchodu do školy bočním vchodem. Ostatní žáky si budou vyzvedávat třídní učitelé po skupinách u hlavního vchodu.

Škola obdržela testy SINGCLEAN, instruktážní video můžete zhlédnout na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.

Další informace o testování naleznete na odkazu https://testovani.edu.cz/.

Dojíždějící žáci 5. – 9. tříd nemohou ráno čekat v šatnách, vstup do školy bude umožněn až v 7:30 po vyzvednutí třídním učitelem.

Provoz školy od 3. 5. 2021

Prezenční výuka 3. – 7. 5. 2021: 2. třídy, 5. třídy, 4.A, 4. B, 7. třídy, 8. třídy

ostatní třídy 1. a 2. stupně zůstávají na distanční výuce.

Dle mimořádného opatření MZ jsou povinni v základní škole nosit žáci alespoň chirurgickou roušku. Nelze akceptovat roušky látkové.

V co nejkratším čase po příchodu do budovy žáci provedou dezinfekci rukou a následně dodržují hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

Od 12. 4. je školám uložena povinnost testovat žáky 2x týdně Ag testy (pondělí, čtvrtek). Toto opatření se týká od 3. 5. žáků 2. stupně, žáci 1. stupně se od 3. 5. testují 1x týdně. Testování se neúčastní žáci, kteří mají negativní výsledek testu, který není starší 48 hodin a byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb nebo prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní. Toto prokáže zákonný zástupce (pokud tak ještě neučinil) sms zprávou o provedení testu z mikrobiologické laboratoře. Zprávu lze přeposlat do ředitelny na číslo 731411536 nebo e-mailem na reditelstvi@zsk.cz nebo předložit při vstupu dítěte do školy.

Žáci navštěvující ranní družinu a klub se budou testovat ihned po příchodu do školy bočním vchodem. Ostatní žáky si budou vyzvedávat třídní učitelé po skupinách u hlavního vchodu jako v týdnu.

Škola obdržela testy SINGCLEAN, instruktážní video můžete zhlédnout na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.

Další informace o testování naleznete na odkazu https://testovani.edu.cz/.

Dojíždějící žáci 5. – 9. tříd nemohou ráno čekat v šatnách, vstup do školy bude umožněn až v 7:30 po vyzvednutí třídním učitelem.

Od 3. května se budou žáci prvního stupně testovat antigenními testy na
covid-19 *jen jednou týdně – * ostatní pravidla pro testování dětí
zůstávají neměnná.

Provoz školy v týdnu od 3. 5. do 7. 5.

V týdnu od 3. 5. do 7. 5. budou mít prezenční výuku na druhém stupni
sedmé a osmé třídy. Šesté a deváté třídy pokračují v distanční výuce. Do
školní jídelny budou žáci automaticky přihlášeni.

Provoz školy od 26. 4. 2021

Prezenční výuka 26. – 30. 4. 2021: 1. třídy, 3. třídy, 4.C,

ostatní třídy 1. a 2. stupně zůstávají na distanční výuce.

Dle mimořádného opatření MZ jsou povinni v základní škole nosit žáci alespoň chirurgickou roušku. Nelze akceptovat roušky látkové.

V co nejkratším čase po příchodu do budovy žáci provedou dezinfekci rukou a následně dodržují hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

Od 12. 4. je školám uložena povinnost testovat žáky 2x týdně Ag testy (pondělí, čtvrtek). Testování se neúčastní žáci, kteří mají negativní výsledek testu, který není starší 48 hodin a byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb nebo prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní. Toto prokáže zákonný zástupce (pokud tak ještě neučinil) sms zprávou o provedení testu z mikrobiologické laboratoře. Zprávu lze přeposlat do ředitelny na číslo 731411536 nebo e-mailem na reditelstvi@zsk.cz nebo předložit při vstupu dítěte do školy.

Žáci navštěvující ranní družinu a klub se budou testovat ihned po příchodu do školy bočním vchodem. Ostatní žáky si budou vyzvedávat třídní učitelé po skupinách u hlavního vchodu jako v týdnu od 12. 4.

Škola obdrží testy SINGCLEAN, instruktážní video můžete zhlédnout na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.

Další informace o testování naleznete na odkazu https://testovani.edu.cz/.

V době distanční výuky žáci požívají ke komunikaci s vyučujícími svůj školní mail.

Provoz školy od 19. 4. 2021

Prezenční výuka 19. – 23. 4. 2021: 2. třídy, 5. třídy, 4.A, 4. B, ostatní třídy 1. a 2. stupně zůstávají na distanční výuce.

Do školní jídelny budou děti automaticky přihlášeny.

Provoz školní družiny od 6:00.

Školní klub bude v provozu pro žáky čtvrtých tříd.

Dle mimořádného opatření MZ jsou povinni v základní škole nosit žáci alespoň chirurgickou roušku. Nelze akceptovat roušky látkové.

V co nejkratším čase po příchodu do budovy žáci provedou dezinfekci rukou a následně dodržují hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

Od 12. 4. je školám uložena povinnost testovat žáky 2x týdně Ag testy (pondělí, čtvrtek). Testování se neúčastní žáci, kteří mají negativní výsledek testu, který není starší 48 hodin a byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb nebo prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní. Toto prokáže zákonný zástupce sms zprávou o provedení testu z mikrobiologické laboratoře. Zprávu lze přeposlat do ředitelny na číslo 731411536 nebo e-mailem na reditelstvi@zsk.cz nebo předložit při vstupu dítěte do školy.

Žáci navštěvující ranní družinu a klub se budou testovat ihned po příchodu do školy bočním vchodem. Ostatní žáky si budou vyzvedávat třídní učitelé od 7:30 po skupinách u hlavního vchodu.

Škola obdržela testy LEPU RAPID, instruktážní video můžete zhlédnout na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.

Další informace o testování naleznete na odkazu https://testovani.edu.cz/.