Den Země ve školní družině.

Den Země ve školní družině.
Ve čtvrtek 2.5. jsme opožděně oslavili Den Země i ve školní družině. Krásné, i když trochu větrné počasí nás vylákalo na školní zahradu, kde na děti čekalo 7 stanovišť. Vytvořili jsme 7 týmů, které museli splnit podle připraveného pracovního listu 7 aktivit, podle kterých na konci vyluštili hádanku. Děti hledaly šišky různých jehličnatých stromů, sbíraly různé přírodniny, rozdělovaly ovoce-zeleninu, kreslily českou vlajku, lovily rybičky podle barev a tvarů nebo stavěly domečky z přírodnin. Všichni krásně spolupracovali a svým postřehem a důvtipem, na konci našli i podklad s odměnou.
Takto strávený čas všechny potěšil a těšíme se, že i nadále budeme využívat tyto prostory k odpočinku a hrám.
Vychovatelky ŠD