Vítr do pachet

V pondělí 5. září IV.A nastartovala školní rok projektovým dnem „Vítr do plachet“. Všichni pevně doufáme, že příznivý vítr povane až do června. Totéž přejeme všem dospělým i dětem naší školy.

Foto zde:

Deváťáci vítají prvňáčky
V pátek dne 2.9.2022 proběhlo společné setkání tříd 1.A s 9. B. Na základě domluvy třídních učitelek došlo k navázání spolupráce mezi třídami, která bude realizována ve formě společných akcí v průběhu celého školního roku. Žáci závěrečného ročníku přivítali nováčky přímo v jejich třídě. Přinesli jim dárečky, které malé školáky velice potěšily. Vzájemně se představili a naplánovali další společné chvíle, při kterých budou moci předávat zkušenosti nabyté za uplynulou dobu studia.

Foto zde:

Zahájení školního roku 2022/2023

 

Vážení rodiče, milí žáci,

nový školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. 9. 2022.

S prvňáčky a jejich rodiči se setkáme v 8:00 na školní zahradě (vchod vrátky školní družiny). Přivítají je zástupci města Kouřim a vedení školy. Poté se s třídními učitelkami přesunou do svých tříd, kde rodiče dostanou základní informace a děti poprvé zasednou do školních lavic.

Pro žáky druhého až devátého ročníku bude hlavní vchod otevřen od 7:30. Nově příchozí žáci a ti, kteří si nebudou jisti umístěním své učebny, se budou moci obrátit v prostorách šaten na paní učitelky a asistentky, které jim pomohou. V 7:50 vás v kmenových třídách přivítají třídní učitelé.

Školní družina a školní jídelna budou v provozu od 2. 9. 2022, školní klub od 5. 9. 2022. Přihlášky do školní družiny budou paní vychovatelky vydávat ve čtvrtek 1. 9. u vchodu na školní zahradu, do školního klubu u hlavního vchodu do budovy, obědy je možné přihlásit u vedoucí školní jídelny.