Vánoční výstava 2019

Vánoční výstava byla úspěšná!

Tradiční vánoční výstava se líbila, zboží bylo vyprodáno téměř všechno první den. Na přípravě se poctivě podílely všechny třídy od 1. ročníku. Čistý výtěžek bez nákladů činí 21 305 Kč, částka 2 000 Kč bude zaslána Stonožce- Hnutí na vlastních nohou, které podporujeme již 29. rokem. Výtěžek bude  uložen na účet SPŠ a používán na odměny žákům, příspěvky na výlety apod. Foto z výstavy zde.

Marie Bílková